ویدیوهای جالب: فیلم مستند سرکوب ساخته پیمان ماندگار

Translate

فیلم مستند سرکوب ساخته پیمان ماندگار

پیمان ماندگار در مورد این فیلم می گوید:

این فیلمو در سه روز و بدون اینکه کسی به محتوای کار پی ببره ساختم..اینهم از شرایط اختناق در کشورم است که اگر بخواهی انتقاد کنی باید به این شکل انجام بدی..بخشی از فیلم زندگی واقعی دو جوان آبادانیست که تک و تنها از راه هائی که همه میدانیم ارتزاق میکنند و البته بی هویت..در فیلمهای قبلیم آینده محتوم اینها را پیش بینی کرده بودم ..میدانستم پایان خوشی در انتظار این جوانان نیست. درحالیکه برای خودیهای حکومت رقم میلیارد پول خرد به حساب می آید من به این دو جوان روزی ده هزار تومان دستمزد با لقمه نانی میدادم و چه سرخوش بودند در آن سه روز ( البته وسعم بیشتر این نمیرسید )..این فیلم توهین به هیچ مقامی نیست و بلکه حاصل عمر تباه شده و البته نادیده گرفتن التماسهایم برای رزق و روزی خانواده ام توسط مسئولین طرفدار رژیم بود که زندگیم را متلاشی کردند..این تنها فیلمی از من بود که حتی همسر و فرزندم نیز ازموضوع آن باخبر نبودند..بیش از هفتاد درصد فیلم را در کامپیوترم ساختم..حوادث پس از انتخابات در آبادان بسیار کمتر از شهرهای بزرگتر بود که علت و عوامل خودش را دارد. اما در این فیلم خواستم به حکومت یادآوری کنم که : از فرزندان دریا بترسید و گول ظاهر آرامشان را نخورید که روزی موجهایش پایه های حکومتتان را خواهد شکست.. از فاجعه فراموش شده سینما رکس درس بگیرید که خون آنها پایمال نخواهد شد..

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر