ویدیوهای جالب: مداحی مضحک انتخاباتی:‌ «رأی میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی»

Translate

مداحی مضحک انتخاباتی:‌ «رأی میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی»

ای معلم عبادات تویی قبله حاجات
دعا کن برای کشور ما تو انتخابات
ای امیر عزت و شور تویی منبع پر نور
دعا کن یه بچه هیئتی بشه رئیس جمهور
باز بدون هیچ دلیلی میزنم به عدو سیلی
رأی میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی
با دل غرق سرور و اشتیاق
منتظر دو روز دیگه میشینم
من فقط میخوام که بعد رأی‌گیری
خنده رو لبهای رهبر ببینم
باز فتنه داری کینه داری یا حیدر
باز فتنه داری کینه داری یا حیدر
تا که رهبری داریم غمی نداریم
تا که رهبری داریم غمی نداریم
باز بدون هیچ دلیلی میزنم به عدو سیلی
رأی میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی
با دل غرق سرور و اشتیاق
منتظر دو روز دیگه میشینم
من فقط میخوام که بعد رأی‌گیری
خنده رو لبهای رهبر ببینم
باز فتنه داری کینه داری یا حیدر
باز فتنه داری کینه داری یا حیدر
تا که رهبری داریم غمی نداریم
تا که رهبری داریم غمی نداریم
علی علی علی علی علی علی

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر