ویدیوهای جالب: هشدار طالقانی از دزدیدن انقلاب و برپایی دیکتاتوری سیاه آخوندی

Translate

هشدار طالقانی از دزدیدن انقلاب و برپایی دیکتاتوری سیاه آخوندی

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر