ویدیوهای جالب: فیلم سینمایی فیلم میعادگاه خشم( 1350) ( کامل )

Translate

فیلم سینمایی فیلم میعادگاه خشم( 1350) ( کامل )

خلاصه داستان :
قدم همسرش را کنار رودخانه رها می کند تا ساعتی بعد به او ملحق شود. وقتی قدم بازمی گردد با جسد همسرش مواجه می شود که به عنف از او هتک حرمت شده است.

 قدم در کنار جسد همسرش کمربندی را می یابد که خود سال ها پیش به هاشم بخشیده است. قدم به همراه برادر همسرش سراغ هاشم می روند و او با اکراه می گوید که کمربند را به پسرش بخشیده است. قدم موضوع قتل همسرش را برای هاشم بازگو می کند، و وقتی پسر هاشم را گرفتار می کنند به خواهش هاشم فرزندش را بر او می بخشند، اما پسر که نسبت به بخشش قدم تردید دارد با چنگک به ایرج حمله می کند و او را از پادرمی آورد و خود بر اثر سقوط از پشت بام کشته می شود.

گروه بازیگران

۱- محمدعلی فردین     ....     قدم
۲- داوود رشیدی     ....     هاشم
۳- ایرج قادری     ....     
۴- حامده حامدی     ....     همسر قدم

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر