ویدیوهای جالب: تئاتر خیابانی / حاشیه نشین

Translate

تئاتر خیابانی / حاشیه نشین

تئاتری که به چند بار دیدن می ارزه. جمهوری اسلامیِ ضد زن و هنر، هرچه که سعی می کنه زن هارو به پستوها و هنرمندان رو خانه نشین کنه، باز هستند هنرمندان جوانی که خیابانو رو صحنه تئاتر زندگی می کنند و می زنند حرفهائی رو که باید بزنند. زنده باشند و سربلند که هر چه از این جوانان سرفراز داشته باشیم باز هم کم داریم.

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر