ویدیوهای جالب: فیلم سینمایی گرگ بيزار - بهروز وثوقي ( ۱۳۵۲ )

Translate

فیلم سینمایی گرگ بيزار - بهروز وثوقي ( ۱۳۵۲ )

آهنگري با همسرش گل اندام در قطعه زميني دور از آبادي كشت و زرع و زندگي مي كنند. بيك خان براي تصاحب زمين آهنگر به كمك عواملش شايع كرده كه آهنگر گل اندام را به عقد شرعي خود درنياورده است و خشم اهالي آبادي را نسبت به آن دو برمي انگيزد. اهالي به جز جواني به نام محمودي و دختر خل وضعي به نام مريم آنها را طرد مي كنند و مانع كسب و كار و زندگي شان مي شوند. گل اندام پا به زا است و شب هنگام اهالي و بيك خان از كمك به او امتناع مي كنند، و......

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر